Photo

Nguyễn thị Nguyệt Ánh Game artist

Hà Nội 200.000 / giờ
3d coatAfter effectillustratorPhotoshop
Liên hệ

Gửi Tin nhắn

To contact this candidate email Nanh1189@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Là một game artist đặc biệt yêu thích mảng digital art , công việc chính của tôi là thiết kế nhân vật , ui , và môi trường trong game.

Với sự nhiệt tình và trách nhiệm trọng công việc tôi luôn mong muốn hướng tới môi trường làm việc chuyên nghiệp và chất lượng,  nâng cao hiểu biết và khám phá bản thân !

 

 

Trình độ học vấn

2007-2012 Đồ Họa tại Viện Đại Học Mở Hà Nội

Kinh nghiệm làm việc

2012-2016 Game artist tại GMO-Zcom Runsystem
2016- Nay Game Artist tại VTC- Intecom