Photo

Nguyễn Phạm Phúc Khánh Graphic Designer

TP Hồ Chí Minh Facebook
Liên hệ

Gửi Tin nhắn

To contact this candidate email mincosong1@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Xin chào, tôi năm nay 20 tuổi, tôi là một Designer chưa có kinh nghiệm nhiều trong ngành này, nhưng tôi sẽ luôn liên tục học hỏi và tiến xa.