Photo

Nguyễn Văn Duyên Thiết Kế Đồ Họa

Hà Nội Hip HIP-CV.compressed.pdf
Coreldraw...illustratorThành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop
Liên hệ

Gửi Tin nhắn

To contact this candidate email hip7519@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Tính tự chủ cao, có tinh thần trách nhiệm cá nhân. Mong muốn sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm môi trường làm việc năng động. Cẩn thận trong thực hiện công việc .Làm việc tốt dưới sức ép.