Photo

nguyễn thủy nguyên Game Designer

Hà Nội 0 / giờ
Adobe FlashAdobe IllustratorAdobe PhotoshopSpine2Dwacom
Liên hệ

Gửi Tin nhắn

To contact this candidate email thuynguyena72@gmail.com

Contact using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

“người zà cute”- thích tự do, khám phá, học tập, công việc… vui chơi và giải trí