Thiết kế đồ họa

Công ty FUNSTORY – Việt Nam, tuyển nhân viên Designer Toàn thời gian