Thiết kế đồ họa

[Tuyển dụng] Nhân viên thiết kế đồ hoạ / Thực tập thiết kế Toàn thời gian