Hơn 20 bài hướng dẫn Photoshop hình ảnh cực kỳ ấn tượng

Chúng tôi đã biên soạn một bộ sưu tập các hình ảnh cho thấy trước và sau khi Photoshop làm việc.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 2 năm 1990, Adobe Photoshop làm thay đổi bộ mặt ngành công nghiệp ảnh. Các tác phẩm trở nên cực kỳ độc đáo và cuốn hút và đôi khi rất phi thực tế khiến người xem thích thú và bất ngờ.

Với các tính năng nhanh và dễ dàng mà Adobe Photoshop cung cấp, nó đã hoàn toàn cải tạo lại ngành công nghiệp sáng tạo.

Dưới đây là hơn 20 hình ảnh được Photoshop một cách ấn tượng và đi kèm theo một hướng dẩn dành cho các bạn:

Bạn có thể Download phần mềm Photoshop tại đây

1. Trước và sau

[​IMG] [​IMG]

Hướng dẫn:

 

2. Trước và sau

[​IMG]

Hướng dẫn:

3. Trước và sau

[​IMG] 

Hướng dẫn:

4. Trước và sau

[​IMG]

Hướng dẫn:

5. Trước và sau


[​IMG]

Hướng dẫn:

6. Trước và sau

[​IMG]


Hướng dẫn:

 

7. Trước và sau


[​IMG]

Hướng dẫn:

8. Trước và sau

[​IMG]


Hướng dẫn:

9. Trước và sau


[​IMG]

Hướng dẫn:

10. Trước và sau

[​IMG]


Hướng dẫn:

11. Trước và sau


[​IMG]

Hướng dẫn:

12. Trước và sau

[​IMG]


Hướng dẫn:

 

13. Trước và sau


[​IMG]

Hướng dẫn:

 

14. Trước và sau


[​IMG]

Hướng dẫn:

 

15. Trước và sau


[​IMG]

Hướng dẫn:

 

16. Trước và sau


[​IMG] 

Hướng dẫn:

 

17. Trước và sau


[​IMG]

Hướng dẫn:

 

18. Trước và sau


[​IMG]

Hướng dẫn:

19. Trước và sau


[​IMG]

Hướng dẫn:

20. Trước và sau


[​IMG]

Hướng dẫn:

21. Trước và sau


[​IMG]

Hướng dẫn:

Theo: Cgfrox