Action chuyển ảnh thành tranh màu nước trong PHOTOSHOP

Action này sẽ giúp bạn biến những bức ảnh của mình theo một phong cách sơn nước rất đẹp.

[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]

Link tải: https://www.fshare.vn/file/8IL7VJRX3FLG
Theo: designervn.net